Sector MICE en las Agencias de Viajes

La Dirección General de Tributos en su consulta V3334-14 de fecha 15 de diciembre de 2014, ha resuelto el tratamiento que cabe dar al sector MICE de las Agencias de Viajes.

Leer más
Articulos - 14/01/2015 0 comentarios

Nuevo tratamiento del IVA en las agencias de viajes

La ley 28/2014 de 27 de noviembre por la que se modifica la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA), ha introducido un cambio significativo en el tratamiento del IVA en las agencias de viajes.

Leer más
Articulos - 02/01/2015 0 comentarios

Règim especial del Criteri de Caixa

La Llei 14/2013, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització, ha modificat la Llei de l’IVA introduint un nou règim especial anomenat CRITERI DE CAIXA.

Leer más
Articulos - 10/02/2014 0 comentarios

Modificació de la Reglamentació de les Agències de Viatges

En data 25 de desembre es va publicar al DOGC el Decret 158/2012 que modifica el Decret 168/1994 de Reglamentació de les Agències de Viatges de Catalunya.

Leer más
Articulos - 25/03/2013 0 comentarios

Mesures per garantir l’estabilitat pressupostària

Al BOE del passat dia 15 de juliol es publicà el Reial decret-llei 20/2012,  de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en vigor des del 15 de juliol de 2012  (a excepció de determinades mesures), i que adopten una sèrie de mesures que afecten entre d’altres a l’àmbit fiscal.

Leer más
Articulos - 26/07/2012 0 comentarios

Mesures urgents per la Reforma del Mercat Laboral

Al BOE del passat dia 11 de febrer es publicà el Reial decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, en vigor des del 12 de febrer de 2012, sense perjudici d’allò que s’ha previst en les seves disposicions transitòries, i que introdueix canvis de gran importància en la regulació legal del nostre mercat de treball.

Leer más
Articulos - 26/02/2012 0 comentarios

Mesures per a la correcció del dèficit públic

Al present butlletí es detallen les principals novetats legislatives de caràcter fiscal y en matèria de seguretat social aprovades recentment i contingudes en el Real Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre,   de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, l’entrada en vigor del qual es produí el dia 1 de gener de 2012, i preveu la seva aplicació de forma majoritària durant els exercicis 2012 i 2013.

Leer más
Articulos - 25/01/2012 0 comentarios

Mesures per a la correcció del dèficit públic

Al present butlletí es detallen les principals novetats legislatives de caràcter fiscal y en matèria de seguretat social aprovades recentment i contingudes en el Real Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre,   de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, l’entrada en vigor del qual es produí el dia 1 de gener de 2012, i preveu la seva aplicació de forma majoritària durant els exercicis 2012 i 2013.

Leer más
Articulos - 25/01/2012 0 comentarios

Categorías