Mesures urgents per la Reforma del Mercat Laboral

Al BOE del passat dia 11 de febrer es publicà el Reial decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, en vigor des del 12 de febrer de 2012, sense perjudici d’allò que s’ha previst en les seves disposicions transitòries, i que introdueix canvis de gran importància en la regulació legal del nostre mercat de treball.

Leer más
Articulos - 26/02/2012 0 comentarios

Mesures per a la correcció del dèficit públic

Al present butlletí es detallen les principals novetats legislatives de caràcter fiscal y en matèria de seguretat social aprovades recentment i contingudes en el Real Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre,   de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, l’entrada en vigor del qual es produí el dia 1 de gener de 2012, i preveu la seva aplicació de forma majoritària durant els exercicis 2012 i 2013.

Leer más
Articulos - 25/01/2012 0 comentarios

Mesures per a la correcció del dèficit públic

Al present butlletí es detallen les principals novetats legislatives de caràcter fiscal y en matèria de seguretat social aprovades recentment i contingudes en el Real Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre,   de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, l’entrada en vigor del qual es produí el dia 1 de gener de 2012, i preveu la seva aplicació de forma majoritària durant els exercicis 2012 i 2013.

Leer más
Articulos - 25/01/2012 0 comentarios

Categorías